KVAST— Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare är en ideell förening som verkar för att mer musik av kvinnor ska klinga i konserthus, på experimentscener, i aulor och allsköns musikhus runt om i landet, ja i världen. Ju fler konstnärliga uttryck, desto rikare musikliv!

REPERTOARBANK

Vi har en av världens mest omfattande samlingar med över 900 verk! Du kan bläddra, söka och provlyssna på orkestermusik, kammarmusik av alla de slag – elektronmusik och liveelektronik, kör, opera. Sök verk av kvinnliga komponister efter genre, besättning, titel eller durata. Klicka här för att komma till repertoarbanken!

TONSÄTTARE

KVAST samlar kvinnliga tonsättare från nu och då, när och fjärran. Vi skriver nu ny historia när allt fler kvinnor utbildas till tonsättare. Du kan sortera på födelseår, -plats eller se hela den alfabetiska listan. 
Klicka här för att hitta tonsättare!

STATISTIK

Vem har komponerat musiken som framförs av svenska musikinstitutioner? För att ta reda på svaret har Föreningen Svenska Tonsättare (FST) tillsammans med Kvinnlig Anhopning av Svenska Tonsättare (KVAST) undersökt repertoaren vid 23 musik- och operainstitutioner.
Läs repertoargenomgången!

KVAST-aktiviteter

  • 20 september - Intervju med KVASTs vice ordförande Eva Sidén på Kulturnyheterna
  • 17 oktober - KVAST på Konserthuset
  • 14 november - KVAST på Konserthuset