RepertoarRycket

 

KVASTs projekt för att få Sveriges symfoniorkestrar, sinfoniettor och kammarorkestrar att nå en mer jämställd repertoar.

RepertoarRycket genomförs hösten 2013 – våren 2014, då KVAST kommer att besöka samtliga orkestrar för diskussion och erbjudande om rådgivning eller annan hjälp.

Målet är att varje orkester själv ska få sätta sina egna mål för en jämställd repertoar de kommande åren.

 

Följ RepertoarRycket på Kvastwebben

Vi kommer fortlöpande här på Kvastwebben att informera om hur projektet RepertoarRycket går och publicera de reaktioner och önskemål som framkommer vid samtalen.

Läs mer på de övriga sidorna från menyn RepertoarRycket.

Kvast_RepertoarRycket

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment