Arrieu, Claude

2012/03/11

Claude Arrieu (1903–1990), France

Pianostudier vid Conservatoire de Paris och kompositionsstudier för bl a Paul Dukas. Fick sitt första kompositionspris 1932 (för en pianokonsert). Hon har skrivit musik i många stilar, för olika besättningar: radioserier, teater, film, kammarensemble, opera.

Piano studies at the Conservatoire de Paris; composition studies for teachers including Paul Dukas. Won her first composition prize in 1932, for a piano concerto. Composed works in many styles, for various instrumentations, including music for the radio, theater, film, chamber ensemble, and opera.