Wu, Li-Ying

2011/06/23

Li-Ying Wu, Copenhagen

Born in Taipei. Works chiefly with chamber and electroacoustic music.

www.liyingwu.net

Li-Ying Wu at the Danish Composers’ Association